Intersym

U kent Intersym HRM B.V. als een betrokken, betrouwbare en kwalitatieve partner gespecialiseerd is in het begeleiden, leiden en coachen van veranderingen bij individuele personen, teams, management en organisaties.

Als specialist in het begeleiden van veranderingen is het goed om van tijd tot tijd ook eens kritisch te kijken naar je eigen organisatiemodel. We zijn tot de conclusie gekomen dat onze netwerkorganisatie in de huidige vorm niet meer aansluit op de behoefte van onze deelnemende partners en de veranderende vraag uit de markt. We hebben verkend of het mogelijk is om vanuit de huidige structuur (als geheel) de gewenste aanpassingen door te voeren. Uitkomst hiervan is dat dit niet mogelijk is gebleken.

Om die reden hebben wij besloten om onze activiteiten vanaf vandaag voort te zetten vanuit twee nieuwe organisaties namelijk Intersym2 en Reflekt HRA. Om de afronding van de nog lopende opdrachten op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden zal Intersym HRM B.V. nog tot 1 januari 2015 operationeel blijven.

Voor vragen over deze transitie of over lopende opdrachten kunt u ook na vandaag gewoon terecht bij uw vertrouwde contactpersoon/partner. Hetzelfde geldt voor het aanmelden van nieuwe opdrachten.

Voor meer informatie over onder andere de organisatiestructuur, het dienstenpakket, de werkwijze en het team van professionals verwijzen wij u graag naar onze nieuwe websites: www.reflekthra.nl en www.intersym2.nl

Deze website wordt aangepast.